Baloni jaundzimušajam

Kompozīcijas cena atkarīga no izmantoto balonu skaita 
un kompozīcijas specifikas.



Zemāk - paraugi, no kā izvēlēties atbilstošāko!



Auto dekorēšana jaundzimušā ceļam mājup - 
25.0 EUR.