Balonu figūras, kompozīcijas

Kompozīciju cena atkarīga no izmantoto balonu skaita un kompozīcijas specifikas. 

Piemēram lai saprastu cenas, viena balonu puķe ar kātiņu - 1.0 EUR/ gab + PVN = 1,21 EUR..